ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္

"ဆြံ႕အ" ခဲ့ရ သန္းေခါင္ယံည

" ငါးစံလင္းႏွင့္ကံ ကံ၏အက်ဳိးကိုယံုၾကည္ၾကသူမ်ား "

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ အႏၲိမဈာပနပြဲ

ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

Mizzima's Flag

Mizzima's Flag

Popular Posts

မိုင္းဆတ္႐ံုးခြဲ

Labels

၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း UTS ကဗ်ာ ကဗ်ာ၂၀၁၆ ကယ္ဆယ္ေရး ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားကိုရွာေဖြေပးျခင္း ကေလးေမြးစားရန္ က်န္းမာေရး က်ဳိင္းတံု ခရီးသြားမွတ္တမ္း ခြဲစိပ္ကုသ စကားလက္ေဆာင္ စက္တင္ဘာ စာေပေဟာေျပာပြဲ စိုက္ပ်ဳိးေရး စ်ာပန ဆိုင္းငံ့၀တ္စံု ဇန္န၀ါရီလ ဇြန္လ ဇူလိုင္လ တရားပြဲ တာေလ တာေလာ့ေက်ာင္း ဒီဇင္ဘာလ ဓမၼစကူးလ္ နာမႈကူညီမႈ နာေရးကူညီမႈ ပညာေရး ပရဟိတ ပါလွ်ံ ၾသဂုတ္လ ဘာသာေရး ဘုရင့္ေနာင္ရင္ျပင္ မကာဟိုခမ္း မတ္လ မယ္ဆိုင္ မဟာျမတ္မုနိ မိုင္းဆတ္ မိုင္းဖုန္း မီးေဘး မူးယစ္ေဆး၀ါး ယာဥ္စည္းကမ္း ရုပ္တုေတာ္ လမ္းစရိတ္ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္အားဒါန လုပ္အားေပး သင္တန္း သတင္း သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သဘာ၀ေဘး သိေကာင္းစရာ အခမ္းအနား အစည္းအေ၀း အလွဴရွင္စာရင္း အသင္းသားမ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း အသင္းသို႕လွဴဒါန္းျခင္း အားကစား ဧၿပီလ ေက်းဇူးတင္လႊာ ေစာလွမင္း ေဆး႐ံု ေဆး႐ံုအတြင္းသန္႕ရွင္းေရး ေဆးျဖတ္ျခင္း ေဆာက္လုပ္ျပဳျပင္ ေဆာင္းပါး ေတြ႕ဆံုပြဲ ေထာက္ပံ့မႈ ေဒၚသန္းသန္းေဌး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေၾကာ္ျငာ ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္း ေမလ ေရေဘး ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း ေသာ္ေသာ္ထိုက္ ေဟာေျပာပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ႏွစ္ပတ္လည္ ႏွစ္ပတ္လည္း ႏို၀င္ဘာလ

Pages