မဇၩိမ လူမႈကူညီေရးအသင္း မွ ကူညီေပးေနမႈမ်ား အားလံုးသည္ (လံုး၀ အခမဲ့) ျဖစ္ပါသည္ အခမဲ့၏ ေနာက္တြင္ တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရေသာ (ေမတၲာ ၊ ကရုဏာ ၊ မုဒိတာ )တရားမ်ား အျပည့့္အလ်ံ ရွိေနပါသည္။

ေကာ္မိုက္ဟုန္းေက်ာင္းေလးအတြက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းရင္း ကုသိုလ္ယူၾကပါစုိ႕

ဦးေႏြမိုးၿငိမ္း(အႀကီးတန္းစာေရး)ကညနတာခ်ီလိတ္မွမဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္း၊တာခ်ီလိတ္သို႕ လွဴဒါန္းမႈ

ကိုကံထြန္း မျဖဴျဖဴလိႈင္း(ျမန္မာ့အာမခံရုံး) ပါလ်ွံဝန္ထမ္းအိမ္ယာ၏လွဴဒါန္းမႈ

ဦးေဇာ္နိုင္၀င္း၏နာေရးမဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွကူညီေပး

ဦးေအးလင္း၏နာေရးမဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွကူညီေပး

myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Popular Posts

မိုင္းဆတ္႐ံုးခြဲ

မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ထားသည္ျဖစ္ရာ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
0936122188
0936122106

မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္း။ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕

ဆိုင္းငံ့၀တ္စံု အေၾကာင္း

Labels

Pages

Categories