မဇၩိမ လူမႈကူညီေရးအသင္း မွ ကူညီေပးေနမႈမ်ား အားလံုးသည္ (လံုး၀ အခမဲ့) ျဖစ္ပါသည္ အခမဲ့၏ ေနာက္တြင္ တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရေသာ (ေမတၲာ ၊ ကရုဏာ ၊ မုဒိတာ )တရားမ်ား အျပည့့္အလ်ံ ရွိေနပါသည္။

"အယူလြဲေတြေၾကာင့္ အပူမကဲမိပါေစနဲ႕"

ျမင့္တယ္ထင္လို႕ခုန္ဆင္းတာလား ကေလးတို႕ရယ္

လမ္းေပၚမွာ ေပ်ာ္ေနေပမဲ့ - - - လမ္းေပ်ာက္ေနသည့္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးပါ

“ ဆရာေတာ္ ဦစႏၵိမာ အတြက္ မဇၩိမ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွခရီးစရိတ္လွဴဒါန္းေပး”

မေမသဇင္နဲ႕ေမာင္သတိုးေစာပါ

myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Popular Posts

မိုင္းဆတ္႐ံုးခြဲ

မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ထားသည္ျဖစ္ရာ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
0936122188
0936122106

မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္း။ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕

ဆိုင္းငံ့၀တ္စံု အေၾကာင္း

Labels

Pages

Categories