မဇၩိမ လူမႈကူညီေရးအသင္း မွ ကူညီေပးေနမႈမ်ား အားလံုးသည္ (လံုး၀ အခမဲ့) ျဖစ္ပါသည္ အခမဲ့၏ ေနာက္တြင္ တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရေသာ (ေမတၲာ ၊ ကရုဏာ ၊ မုဒိတာ )တရားမ်ား အျပည့့္အလ်ံ ရွိေနပါသည္။

ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္းပဲေျပာေျပာ၊ ၀ဋ္ရွိလို႕ခံရသည္ပဲဆိုဆို

နို႕ရည္သီးလို႕လည္း ေသတတ္ပါသည္

"ႀကိဳဆိုပါတယ္ ကိုစရ ကို (Srako) ရယ္"

"ကေလးေမြးစား ၾကမလား"

ဒုတိယအႀကိမ္ ေရေဘးကူညီေဆာင္ရြက္ေပး (ပုန္းထုန္)

"အယူလြဲေတြေၾကာင့္ အပူမကဲမိပါေစနဲ႕"

myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts

Popular Posts

မိုင္းဆတ္႐ံုးခြဲ

မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ထားသည္ျဖစ္ရာ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
0936122188
0936122106

မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္း။ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕

ဆိုင္းငံ့၀တ္စံု အေၾကာင္း

Labels

Pages

Categories